Absolutismus – Anglie (Tudorovci, Stuartovci)


Rody Tudorovců a Stuartovců panovaly na britských ostrovech tvrdou a ocelovou rukou. Nebrali si žádné servítky. Co o nich víte? Jací vlastně byli jednotliví zástupci obou rodin?

 • ekonomicky nejsilnější absolutistický stát
 • tzv. „ohrazování“ – šlechta rozšiřuje chovy ovcí a zpracování vlny – vyhání rolníky z jejich polí, zabírá obecní půdu – z rolníků se stávají námezdní dělníci
 • nejrychleji se zde rodila buržoazie – říká se jim „nová šlechta“ nebo také „landlordi“ (tato šlechta podniká s ohrazováním, je využito námezdních dělníků)
 • vzniká novodobý kapitalismus : 1) podnikatelé 2) bezzemci

rod Tudorovců (1485–1603)

 • r. 1485 konec války dvou růží
 • protiklad habsburského absolutismu

Jindřich VIII. Tudor

 • měl 6 manželek (Kateřina Aragonská, Anna Boleynová, Jana Seymurová, Anna Klévská, Kateřina Howardová, Kateřina Parrová – 2x rozvod, 2x poprava, 1 zemřela, 1 ho přežila)
 • jedna z nich Anna Boleynová – dcera Alžběta
 • r. 1533 provedl Jindřich VIII. reformaci – chtěl se rozvést a papež nechtěl svolit, proto se prohlásil za nejvyššího představitele církve – rozvedl se sám – tím vzniká anglikánská církev (velmi podobná katolické)
 • reformace byla velmi umírněná, změnila se jen hlava církve

Alžběta

 • r. 1558 královna
 • největší rozkvět říše a absolutismu – vzdělaná a inteligentní žena nadaná na diplomacii, období stability a míru
 • r. 1587 Marie Stuartovna (katolička ze Skotska) provdána do Francie, po manželově smrti se vrátila do Anglie pod ochranu Alžběty – ta ji ale nechala popravit
 • r. 1588 španělští Habsburkové posílají Armádu k anglickým břehům – ta je Angličany poražena

následky:

 • Španělé opouštějí světové oceány – do popředí se dostávají Angličané
 • obranu Anglie financuje parlament

kultura:

 • „alžbětinská Anglie“ – nejvýznamnější období anglické kultury (William Shakespeare, Edmond Spencer, John Fletcher atd.)
 • novodobá věda: Francis Bacon – empirismus

rod Stuartovců

 • nastupují r. 1603 po smrti Alžběty
 • v letech 1640–1660 probíhá Anglická buržoazní revoluce
 • Jakub I.(1603–1625)
 • Karel I.(1625–1649)
 • Karel II.(1649–1685)

Jakub II.(1685–1688)

 • velmi umírnění anglikáni (téměř katolíci), chtějí obnovit absolutismus
 • proti anglikánství stojí opozice – puritáni – požadují reformu anglikánské církve, jsou proti absolutismu
 • puritáni se vnitřně dělí:
  • presbyteriáni (ve Skotsku)
  • independenti (radikálnější)
  • levellerové (nejradikálnější)
 • v Irsku bylo katolické náboženství
 • Skotsko vytvořilo s Anglií personální unii
 • r. 1639 vpadli Skotové do Anglie → Karel I. se obrací na parlament, potřebuje peníze, ten jej odmítá a proto parlament Karel I. rozpouští (období krátkého parlamentu)
 • r. 1640 postup Skotů → znovu svolán parlament (na řadu let), panovníkovy absolutistické snahy omezeny (nyní období dlouhého parlamentu)
 • r. 1642 občanská válka. panovník x parlament (anglikáni x puritáni)
 • králova strana vítězí první dva roky (Ruprecht Falcký)
 • v čele parlamentu stojí Oliver Cromwell (vybudoval armádu podřízenou přímo parlamentu)
 • r. 1645 bitva u Naseby – vítězství parlamentu
 • Karel I. uprchl do Skotska – zajat a vydán parlamentu – znovu uprchl
 • r. 1647 2. občanská válka – královská vojska opět poražena
 • r. 1649 Karel I. popraven → Anglie se stává republikou

Cromwell

 • r. 1653 je protektorem – vojenská diktatura
 • r. 1651 Navigační akta – zákon o plavbě a obchodu → válka mezi Anglií a Nizozemím
 • Anglie je námořní velmocí (spojili se s Francií proti Španělsku)
 • r. 1658 Cromwell zemřel – nastupuje syn Richard, ale po 1 roce je sesazen
 • r. 1660 Skotové obsadili Londýn → konec republiky (1649–1660)
 • r. 1660 návrat Stuartovců na trůn – Karel II.
 • královské moc podřízena parlamentu
 • státním náboženstvím zůstalo anglikánství → emigrace obyvatelstva do Severní Ameriky
 • r. 1688 Jakub II. přestoupil ke katolíkům → zbaven trůnu

Vilém III. Oranžský

 • r. 1689 zvolen králem = období „slavné revoluce“
 • zákon o právech – panovník má jen reprezentativní funkci, nemá politickou moc, nejvyšším zákonodárným orgánem je parlament

v parlamentu 2 skupiny:

 • konzervativní toryové – zájmy duchovenstva, šlechty
 • radikální whigové – zástupci měšťanstva, obchodníků, podnikatelů; liberálové


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.