Absolutismus – Prusko (Hohenzollerovci)


Bedřich Vilém Veliký a Bedřich Vilém I. patřili do jakého rodu panovníků? Odpověď najdete v titulku – jednalo se o rod Hohenzollernů. Neříká vám nic jejich jméno? Zjistěte o nich více v tomto příspěvku.

 • v 16. století Prusko závislé na Polsku

dynastie Hohenzollernů

 • r. 1618 získal Jan Zikmund Hohenzollern sňatkovou politikou východní Prusy – spojení Pruska a Braniborska
 • jeho potomci začnou budovat nový stát – Prusko

Bedřich Vilém Veliký

 • (Bedřich = Fridrich)
 • protestant, vytvořil vizi budoucího velkého „Německa“
 • Polsko uznalo suverenitu východních Prus
 • hl. program – moderní armáda, absolutní poslušnost stavů, ctižádost

Bedřich Vilém I.

 • nesmírně tvrdý a ctižádostivý panovník

Bedřich II. Veliký

 • otec ho postavil před válečný soud a soudil jako zběha
 • současník Kateřiny II. Veliké
 • když se dostal k moci, byl stejný jako jeho otec – expanzivní politika
 • boje s Marií Terezií – získal Slezsko
 • domluvil se s Kateřinou a Marií Terezií, že si rozdělí Polsko

Trojí dělení Polska – 1772, 1793, 1795

 • Polsko zmizelo z mapy Evropy
 • během několika let se Polsko rozdělilo mezi Rusko (největší část – až po řeku Němen), Prusko (západní Prusy, Velkopolsko a východní oblasti po řeku Němen) a Rakousko (Halič)


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.