Absolutismus – Úvod


Evropa byla od 17. až do začátku 20. století plná absolutistických států. Vládly v nich takové dynastie a rody jako například rod z Valois, Tudorovci, Habsburkové, Jagellonci, Stuartovci, Romanovci… Pro ty, kdo nebyli aristokraty, to nebyla lehká epocha. Přečtěte si o absolutismu a jeho znacích víc v našem novém článku.

 • absolutus = neomezený
 • panovník má neomezenou moc
 • moc zákonodárná, výkonná a soudní
 • nový typ monarchie – absolutní monarchie
 • dosud v Evropě – stavovská monarchie
 • panovník podporuje měšťanstvo (zdaní ji příjmy)
 • 1. stát, který se stal absolutní monarchií je Španělsko
 • absolutismus – známka vyspělosti státu
 • Rusku se absolutismus nazývá samoděržaví

fáze:

 • 1. fáze 16./17. století – zrod absolutismu
 • 2. fáze 17./18. století – vrcholný absolutismus
 • 3. fáze 2. pol. 18. století – osvícenský absolutismus
 • r. 1789 francouzská buržoazní revoluce = konec absolutismu ve Francii
 • r. 1848 = konec absolutismu v Evropě
 • r. 1917 = konec absolutismu v Rusku

znaky:

 • žoldnéřská armáda (profesionální) – podřízeni panovníkovi, nejlepší švédové, Prusové, Angličané (na moři)
 • daně – vypracovává se systém daní, nejprve měšťanstvo, poddaní, později církev a šlechta
 • 1. ekonomické teorie – musí se podporovat domácí výroba – nejlépe vyvážet a co nejméně dovážet
 • vznik byrokracie (úřednictva) – zabezpečují, že zákony, soudy budou fungovat, musí na to mít vzdělání
 • vznik evropské diplomacie – vyslanci, diplomatické vztahy
 • v 16. století v Evropě vládnou Habsburkové: Johanna Šílená a Filip I. Sličný Habsburský – ti mají děti:  Karel I. Carlos I. (vládne ve Španělsku, zároveň německým králem a císařem) a Ferdinand I. (král český a uherský)


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.