Anglická buržoazní revoluce (1640 – 1660)


Buržoazie si uměla vždy poradit, ale až revoluce ukázala, na čí straně je potřebná síla a znalosti. Pouč se o období, kdy probíhala anglická buržoazní revoluce.

dynastie Tudorovců:

 • 1485 – 1603

dynastie Stuartovců:

 • nastupuje po smrti královny Alžběty r. 1603

Jakub I. (1603–1625)

Karel I. (1625–1649)

Karel II. (1649–1685)

Jakub II. (1685–1688)

 • velmi umírnění anglikáni (téměř katolíci), chtějí obnovit absolutismus
 • proti anglikánství stojí opozice – puritáni – požadují reformu anglikánské církve, jsou proti absolutismu
  • puritáni se vnitřně dělí:
   • presbyteriáni (ve Skotsku)
   • independenti (radikálnější)
   • levellerové (nejradikálnější)
 • v Irku bylo katolické náboženství
 • Skotsko vytvořilo s anglií personální unii
 • r. 1639 vpadli Skotové do Anglie → Karel I. se obrací na parlament, potřebuje peníze, ten jej odmítá a proto parlament Karel I. rozpouští (období krátkého parlamentu)
 • r. 1640 postup Skotů → znovu svolán parlament (na řadu let), panovníkovy absolutistické snahy omezeny (nyní období dlouhého parlamentu)
 • r. 1642 občanská válka. panovník x parlament (anglikáni x puritáni)
 • králova strana vítězí první dva roky (Ruprecht Falcký)
 • v čele parlamentu stojí Oliver Cromwell (vybudoval armádu podřízenou přímo parlamentu)
 • r. 1645 bitva u Naseby – vítězství parlamentu
 • Karel I. uprchl do Skotska – zajat a vydán parlamentu – znovu uprchl
 • r. 1647 2. občanská válka – královská vojska opět poražena
 • r. 1649 Karel I. popraven → Anglie se stává republikou
 • r. 1653 Cromwell je protektorem – vojenská diktatura
 • r. 1651 Navigační akta – zákon o plavbě a obchodu → válka mezi Anglií a Nizozemím
 • Anglie je námořní velmocí (spojili se s Francií proti Španělsku)
 • r. 1658 Cromwell zemřel – nastupuje syn Richard, ale po 1 roce je sesazen
 • r. 1660 Skotové obsadili Londýn → konec republiky (1649–1660)
 • r. 1660 návrat Stuartovců na trůn – Karel II.
 • královské moc podřízena parlamentu
 • státním náboženstvím zůstalo anglikánství → emigrace obyvatelstva do Severní Ameriky
 • r. 1688 Jakub II. přestoupil ke katolíkům → zbaven trůnu → r. 1689 králem zvolen Vilém III. Oranžský = období „slavné revoluce“
 • zákon o právech – panovník má jen reprezentativní funkci, nemá politickou moc, nejvyšším zákonodárným orgánem je parlament
 • v parlamentu 2 skupiny:
  • konzervativní toryové – zájmy duchovenstva, šlechty
  • radikální whigové – zástupci měšťanstva, obchodníků, podnikatelů; liberálové


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.