Budování a vývoj ČSR – rok 1938


Na rok 1938 vzpomíná nejeden pamětník. Jednalo se o dobu zlou a krutou. Budování našeho státu nebylo jednoduché. Projděte si náš článek, který shrnuje stručně problémy tohoto období.

ROK 1938

 • březen – připojení Rakouska k Německu za pomoci rakouských fašistů tzv. anšlus – pod záminkou, že sjednocujeme Němce, ale z rakouské strany se k nám dalo snadněji dostat
 • 24. dubna – schůzka sudetských Němců v Karlových Varech – sjezd strany – vyhlášen Karlovarský program (= souhrn všech požadavků Němců vůči Čechům – pro vládu)
 • smyslem bylo vytvořit takové požadavky, aby byly nesplnitelné
 • ČSR má být viděna, že nechce požadavky splnit a je neochotná
 • Němci usilují o autonomii Sudet – to je ten nesplnitelný bod – nejde to hned a pod tlakem
 • chtěj právní subjektivitu sudetských Němců
 • také chtějí svobodně šířit nacistickou ideologii – Beneš se svými spolupracovníky se snažil vypracovat vyhovující koncepci
 • 20. května – částečná mobilizace – československá armáda obsadila pohraničí
 • 20. července – Anglie vyslala nezávislého pozorovatele lorda Runcimana (jako soukromou osobu), aby zjistil, jaká je zde situace
 • ten jednal převážně se sudetskými Němci a do Anglie poslal zprávu, že dohoda s Čechoslováky je nereálná (ale kvůli ČSR!)
 • 12. – 13. září – puč v pohraničí – sudetští Němci po sjezdu NSDAP (Hitlerův projev v Norinberku) vyprovokovali povstání v pohraničí (Cheb, Aš, . . ) – ČSR puč zvládlo a Henleinovci se vrátili do Německa – SdP rozpuštěna
 • 15. září – schůzka Hitlera s Chamberlainem v Berchtesgadenu – dohoda o podpoře s Angličany, že ze Sudet bude Německu postoupeno území, kde žije více jak 50 % Němců (politika appeasementu)
 • 19. září – československá vláda o tom informována jako o ultimátu
 • vláda požadavky původně odmítla, ale 21. září vyslanci Anglie a Francie pod nátlakem vynutili československý souhlas
 • 22. září – 2. setkání Hitlera s Chamberlainem v Bad Godesbergu – Chamberlain informoval Hitlera, že to ČSR přijalo – Hitler ale řekl, že to už nestačí – má další požadavky – jménem Maďarů a Poláků
 • v ČSR odstoupila Hodžova vláda – úřednická vláda Jana Syrového
 • 23. září – vyhlášena úplná mobilizace
 • do 28. září probíhala diplomatická jednání
 • 29./30. září 1938 konference v Mnichově (Německo – Hitler; Itálie – Mussolini; Anglie – Chamberlain, Francie – Daladier) – bez ČSR byla podepsána Mnichovská dohoda = Sudety odstoupeny Německu – 5 pásem (1. – 10. 10. vyklizení)
 • Mnichov – myšlen jako záchrana celosvětového míru


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.