České země po Bílé hoře


Období po Bílé hoře nepatří k našim nejsvětlejším dějinám. I tak ale tvoří podstatnou část naší historie. Přečtěte si o této době víc v našem článku, který je krom doby po roce 1620 zaměřen i na období a znaky baroka.

1620–2. POL. 18. STOLETÍ

 • 8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře – vítězství katolíků
 • 21. 6. 1621 poprava 27 českých pánů (3 páni, 7 rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí
 • majetek účastníků zkonfiskován, obohacují se zejména Lichtenštejnové, Lobkovicové
 • Karlova universita předána Jezuitskému řádu
 • r. 1624 z Čech vypovězeni nekatoličtí duchovní císařským patentem
 • silný úpadek královských měst
 • úbytek obyvatelstva v důsledku epidemií, válek a také emigrace
 • r. 1627 Obnovené zřízení zemské pro Čechy, r. 1628 pro Moravu (= jediné povolené náboženství je římskokatolické – rekatolizace, dědičné právo Habsburků na trůn, rovnoprávnost češtiny a němčiny, konfiskace majetku nekatolíků …→ hromadná emigrace)
 • odchod české nekatolické inteligence – např. J. A. Komenský
 • r. 1634 zavražděn v Chebu Albrecht z Valdštejna /v podstatě na příkaz Ferdinanda II.)
 • r. 1645 Švédové porazili císařská vojska v bitvě u Jankova, obléhání Brna, r. 1648 obléhání Prahy
 • režijní velkostatek = hospodaření šlechty ve vlastní režii
 • nositel pracovní síly je poddaný
 • změny v držbách půdy; připoutávání poddaných k půdě a omezování osobní svobody   (1/3 panství = dominikál, 2/3 panství = rustikál)
 • druhé nevolnictví
 • r. 1680 Leopold I. vydává robotní patent – 1. robotní povstání na Frýdlansku
 • obota je zákonná, max. 3 dny v týdnu
 • nevolnická povstání:
  • 1692–95 Chodové (v čele s Janem Sladkým Kozinou)
  • 1775 Náchodsko (poslední protirobotní povstání, konec nevolnictví r. 1781)
 • r. 1713 Karel VI. vydává pragmatickou sankci = panovnická práva přechází na prvorozené dítě – i na dceru (r. 1713 popraven vůdce slovenských zbojníků Juraj Jánošík)
 • r. 1729 prohlášen Jan Nepomucký za svatého
 • vydán index zakázaných knih (za Koniáše)
 • 1700–1715 války o dědictví španělské
 • r. 1740 umírá Karel VI. – nástup Marie Terezie (konec Habsburků, dále habsbursko-lotrinská dynastie)
 • války o dědictví rakouské → války slezské

MANUFAKTURY

 • od konce 17. století začínají vznikat první manufaktury – r. 1697 v Oseku
 • manufaktura = rukodílna (každý pracovník se věnuje jen malému úseku práce → rychlejší a levnější)
 • rozptýlená manufaktura = výroba probíhá na více místech, pak se části výroby svezou a dají dohromady
 • centralizovaná manufaktura = vše probíhá na jednom místě
 • moderní prvek v ekonomice
 • v habsburské monarchii se prosazuje velmi těžko, protože potřebuje volnou pracovní sílu proto vznikají tzv. šlechtické manufaktury = lidé pracují v rámci roboty)
 • první manufaktury na textil, soukenické, později i sklářské, koželužské, . .
 • r. 1706 založena Vídeňská banka, ta měla půjčovat peníze pro manufaktury
 • r. 1719 vznik Orientální obchodní společnosti
 • největším podporovatelem manufaktur u nás byl František Štěpán Lotrinský – manufaktura v Šaštíně
 • situace se pro manufaktury zlepšila za tereziánsko–josefínských reforem

BAROKO

 • vzniklo v 2. polovině 16. století v Itálii
 • baroko = perla (nepravidelný tvar)
 • přechod mezi renesancí a barokem se nazývá manýrismus
 • největšími šiřiteli se stali jezuité
 • obrácení od tělesného světa k duchovnímu – návrat k Bohu (jako k jedinému jistému cíli)
 • bohatá zdobnost, až přezdobenost, masivnost
 • duchovnost, mysticismus
 • baroko si libuje v dynamice, v pohybu
 • gesta jsou až nepřirozeně rozpohybovaná, dramatické napětí
 • v renesanci – klid, vyrovnanost x v baroku – citové vypětí, napětí ve tváři
 • vysoké kontrasty: světlo x stín; život x smrt
 • monumentalita, zásady kontrastu
 • naturalistická konkrétnost
 • baroko vidí zápory – smrt, bolest, utrpení

2 hlavní linie:

 • baroko klasicizující (Francie)
 • baroko dynamické (Itálie, střední Evropa)

umělci:

 • Lorenzo Bernini – Vidění sv. Terezy (soch.)
 • Santini – kostel sv. Jana Nepomuckého (arch.)
 • Dietzenhoferové – chrám sv. Mikuláše (arch.)
 • Brokof, Braun (soch., arch.)
 • Rembrant (mal.)
 • Petr Pavel Rubenc (mal.)
 • Diego Velasques (mal.)
 • Kupecký, Škréta, Brandl (mal.)
 • Albrecht Dűrer (mal.)
 • synagogy – Praha, Třebíč, Kolín

hudba:

 • maximální rozvoj
 • Itálie – vznik opery – Monteverdi
 • církevní hudba – sbory i sóla
 • šlechta – koncerty
 • J. S. Bach
 • Vivaldi
 • Handel
 • Vejvanovský, Zelenka, Adam Michna z Otradovic

literatura:

 • Bohuslav Balbín – Obrana jazyka českého
 • Bedřich Bridel – Co Bůh? Člověk?
 • Jan Ámos Komenský – Svět v obrazech, Velká didaktika
 • John Milton – Ztracený ráj


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.