Evropa v 17. a 18. století (14)


Evropa v 17. a 18. století byla dějištěm mnoha důležitých historických zlomů. Víte, co všechno se v té době událo?

1. Kdy nastupují Romanovci na ruský trůn?
2. O jaké území se Rusko rozšířilo v roce 1689?
3. Proti komu Rusko bojuje v tzv. Severní válce?
4. Jaký ruský panovník založil Petrohrad?
5. Jaký ruský panovník zrušil trest smrti?
6. S kým v koalici bojuje Rusko v Sedmileté válce?
7. Kdy proběhlo nevolnické povstání Jemeljana Pugačeva?
8. Jaký Ruský panovník bojuje proti Napoleonovi?
9. Patří Prusko pod Svatou říši římskou?


10. Kdy probíhá 1. dělení Polska?
11. Jakou část území Polsko ztratilo během 1. dělení?
12. Kdy Polsko jako stát zaniká?
13. Kdy byla vydána 2. světová ústava?
14. Kdy byl uzavřen mír v Oliwě?
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.