Fašismus, nacismus, bolševismus


Diktátorské režimy byly jednou z příčin druhé světové války. Co této nejkrvavější éře novodobých dějin předcházelo, se dozvíte v novém článku, který vás komplexně připraví na dějepisné testy a zkoušení.

ZNAKY

  • fašismus, nacismus a bolševismus spolu souvisí – jsou to reakce na výsledky 1. světové války
  • Itálie, Německo a Rusko po válce nejsou spokojeni s rozdělením Evropy
  • tyto tři státy se spojily a úzce spolupracovaly, protože v poválečné Evropě k sobě měly nejblíže
  • všechny tyto systémy navrhly řešení poválečné krize a nových politických poměrů
  • „vláda pevné ruky“
  • „likvidace demokracie“
  • „posílení autoritativních nástrojů moci“
  • v Německu a Rusku to fungovalo – německý a ruský systém šel příkladem pro ostatní „demokratickou Evropu“, ale s postupně se rozpadajícím versailleským systémem se rozpadá i demokracie
  • relativně nejméně narušenou demokracii si uchovalo ČSR
  • všude jinde panovaly autoritářské tendence (omezována moc parlamentu, větší moc prezidenta) – proto tedy chtěli zničit ČSR (Čechů zde bylo jen 51 % – měli právo na sebeurčení a to Němci u nás nedostali)

 Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.