Nejstarší civilizace 1 (15)


Patří starodávný Babylon mezi Vaše oblíbená města? Tak to si tento dějepisný test opravdu zamilujete. Je zaměřen na nejstarší civilizace.

1. Jak se nazývala jižní (dolní) Mezopotámie?
2. Jak se nazývala dolní Babylónie?
3. Který vládce vytvořil z Babylonu největší město?
4. Ve kterém roce se Nabopolassar spojil s Médi a dobyl Ninive?
5. Kterým kmenem byla dobyta Asýrie v středoasyrském období?
6. Kdy proběhlo první sjednocení Egypta?
7. Jak se nazýval egyptský bůh slunce ve Staré říši?
8. V Nové egyptské říši bylo náboženství?


9. Kdy proběhla bitva u Kádeše?
10. Kdy Kýros Veliký dobyl Lýdii?
11. Kdy proběhla bitva u Marathonu?
12. Který hinduistický bůh je označován jako udržovatel?
13. Jaké dílo vytvořil Konfucius?
14. Do kdy v Číně vládla dynastie Chan?
15. Jaký císař nechal postavit Terakotovou armádu?
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.