Nejstarší civilizace 4 (15)


Máte problémy s pamatováním si fakt o nejstarších civilizacích? Třeba tento test vám pomůže v jejich zapamatování.

1. Jak se nazývala severní (horní) Mezopotámie?




2. Kdy byl napsán Epos o Gilgaméšovi?




3. Který vládce vytvořil první zákoník?




4. Kdy byla uzavřená první mírová smlouva s Chetity?




5. Kde vzniklo hláskové písmo?




6. Jaká dynastie se přičinila o vznik centralizovaného státu (Čína)?




7. Kdy žil Lao-c?




8. Kdy byl dobyt Jeruzalém Nebukadnesarem II?




9. Kdy začalo povstání Bar Kochby?




10. Kdy Kýros Veliký dobyl Novobabylonskou říši?




11. Kdy Kambýses dobyl Egypt?




12. Kdy proběhla bitva u Salamíny?




13. Který panovník učinil z Egypta perskou strapii?




14. Kdy proběhl v pád Arijů do Indie?




15. Jaký vynález nepatří mezi čínské?








Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.