Nejstarší civilizace 4 (15)


Máte problémy s pamatováním si fakt o nejstarších civilizacích? Třeba tento test vám pomůže v jejich zapamatování.

1. Jak se nazývala severní (horní) Mezopotámie?
2. Kdy byl napsán Epos o Gilgaméšovi?
3. Který vládce vytvořil první zákoník?
4. Kdy byla uzavřená první mírová smlouva s Chetity?
5. Kde vzniklo hláskové písmo?
6. Jaká dynastie se přičinila o vznik centralizovaného státu (Čína)?
7. Kdy žil Lao-c?
8. Kdy byl dobyt Jeruzalém Nebukadnesarem II?
9. Kdy začalo povstání Bar Kochby?
10. Kdy Kýros Veliký dobyl Novobabylonskou říši?
11. Kdy Kambýses dobyl Egypt?
12. Kdy proběhla bitva u Salamíny?
13. Který panovník učinil z Egypta perskou strapii?
14. Kdy proběhl v pád Arijů do Indie?
15. Jaký vynález nepatří mezi čínské?
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.