Německo – Nacismus


Kdo by neznal jednoho z největších diktátorů – Adolfa Hitlera a jeho německý fašismus. Víte co je antislovakismus a židobolševismus? Prostudujte si naše studijní materiály, které Vás připraví na písemku do školy i k maturitě z dějepisu.

 • nacionální socialismus je německý fašismus
 • hl. představitel Adolf Hitler
 • Němci cítili, že jim versaillský systém ublížil
 • zavržení jedné strany (NSDAP) – likvidace odpůrců
 • odmítnutí individualismu, rasově čistý národ
 • princip vůdce – tzv. fűhrer princip (= 1 národ, 1 strana, 1 vůdce)
 • nadřazování árijské rasy
 • Hitler – 1907 – 1913 vídeňský pobyt – nejdůležitější léta pro budoucnost, začaly se zde formovat jeho názory
 • G. Federe a A. Drexler založili Německou dělnickou stranu
 • Hitler byl překvapen názory, které tam byly – byly mu blízké – vystupňovaný antisemitismus (zato, že Německo prohrálo, že je bída a hosp. krize mohou Židé, protože ovládají kapitál a nejdůležitější instituce)
 • r. 1919 se stal Hitler členem NSD (legitimace č. 7, později jako vůdce č. 1), strana se r. 1920 přejmenovala na NSDAP (Nacionálně socialistická německá dělnická strana)
 • 8. listopadu 1923 se Hitler pokusil o převrat – tzv. „pivní puč“ – pokus o násilné převzetí moci v Bavorku v Mnichově – fiasko – Hitler zatčen, odsouzen (ve vězení diktoval svému spolupracovníkovi Rudofu Hessovi své dílo Mein Kamf = Můj boj)
 • vystupňovaný antisemitismus = Židé jsou viníci všeho
 • židobolševismus – Hitler tvrdil, že Židé si vymysleli bolševismus (Marx měl židovské předky)
 • antislovakismus – Slované jsou podle něj méněcenná rasa, největší nenávist k Polákům, Čechoslovákům
 • učení o Lebensraumu (životním prostoru) – Slované zabírají v Evropě životní prostor Němců, směrem na východ měla být „velká germánie“
 • opovrhování jedincem – jedinec nic neznamená, ale masa ano – soudržnost
 • Hitler byl ve vězení místo 5 let jen 9 měsíců, mezitím jeho strana málem přestala existovat – musel pak začít znovu
 • r. 1925 konference v Locarnu – otázka záruk ze strany Německa (Německo je financováno USA – obnova Německa), chtěli za to od Němců slyšet, že respektují versailleský systém – Němci řekli, že budou respektovat jen západní hranice, východní ne
 • Francie ale považuje ČSR a Polsko za své nejužší spojence v Evropě, proto chce, aby Německo východní hranice respektovalo
 • Němci navážou kontakty s Ruskem
 • na Francii tlačí Anglie – Francie od svého požadavku ustupuje = rýnský pakt = garanční smlouva mezi Anglií, Francií, Německem a Itálií o garanci západních hranic
 • ČSR a Polsko byly uklidněny smlouvami s Francií
 • začala být hospodářská prosperita (dolary od USA) – Němci jsou spokojeni
 • r. 1928 se nacistická strana poprvé zúčastnila voleb – jen mizivé procento
 • r. 1929 hospodářská krize – 7 mil. nezaměstnaných – stoupenci Hitlera narůstají
 • r. 1930 další volby – znatelný postup
 • r. 1932 v parlamentních volbách už 37 %, na podzim 34 %
 • časté volby – projev politické krize a nestability vlád
 • konec roku 1932 – situace ve vládě tak kritická, že prezident Hindenburg rozhodl, že 30. 1. 1933 se stal Hitler říšským kancléřem
 • ve 20.–30. letech se začíná hroutit bezpečnost v Evropě – řada konferencí má za úkol Evropu stabilizovat
 • r. 1933 východní Locarno – „plán kolektivní bezpečnosti“ – rozpad, Německo odmítlo → bilaterální smlouva Německa a Polska
 • r. 1933 Německo vystoupilo z OSN
 • vznik ozbrojených oddílů SS a SA, tajná státní policie – gestapo, bezpečnostní služba SD, začíná vznikat systém koncentračních táborů, věznic a ghett k izolaci a fyzické likvidaci odpůrců nacismu (např. v letech 1933–1938 Dachau, Buchenwald, Mauthausen atd.)
 • noc z 29. na 30. června 1934 – tzv. noc dlouhých nožů = krvavý teror, čistka v řadách SA, zavražděno asi 1000 lidí, zásah veden SS – upevnění Hitlerovy moci a likvidace potenciálních soupeřů Hitlera
 • 2. srpna 1934 – Hitler hlavou německého státu – titul „vůdce a říšský kancléř“
 • září 1935 – sjezd nacistů – přijaty rasistické tzv. norimberské zákony = počátek systematického vyhlazování Židů – vyloučení z veřejného života, zbavení lidských práv, vyřazení ze škol, kulturních zařízení, veřejné dopravy atd. – označení šesticípou Davidovou hvězdou
 • příprava na válku – hledání vhodných spojenců – r. 1936 spojenectví s Itálií Osa Berlín–Řím, s Japonskem Pakt proti Kominterně (navenek zaměření proti SSSR a bolševismu, ve skutečnosti úmluva proti Anglii)
 • -vrchol antisemitismu – noc z 9. na 10. listopadu 1938 tzv. křišťálová noc = pogrom na Židy, násilné vyhlazování, vypáleny synagogy, obchody

 

 

 Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.