Pravěk – základní údaje, periodizace pravěku, předchůdci člověka


První maturitní okruh, který vám přinášíme, je zaměřen na nejstarší období naší civilizace.

PRAVĚK

základní znaky (= prehistorie):

 • jde o nejdelší a nejstarší období
 • převaha hmotných památek (= fosílie)
 • značí se nerovnoměrností vývoje
 • obtížnost chronologie
 • vzniká prvobytně pospolný řád

 

PERIODIZACE PRAVĚKU:

I) podle materiálu

1.      DOBA KAMENNÁ   3,5 mil. – 2 000 př. n. l.

a)   starší doba kamenná – PALEOLIT

– nejstarší paleolit  3,5 mil. – 600 000 př. n. l.
– starý paleolit  600 000 – 250 000 př. n. l.
– střední paleolit  250 000 – 40 000 př. n. l.
– mladý paleolit  40 000 – 10 000 př. n. l.

b)   střední doba kamenná – MEZOLIT   10 000 – 6 000 př. n. l.

c)    mladší doba kamenná – NEOLIT  6 000 – 4 000 př. n. l.

d)   pozdní doba kamenná – ENEOLIT  4 000 – 2 000 př. n. l.

2.      DOBA BRONZOVÁ  2 000 – 750 př. n. l.

3.      DOBA ŽELEZNÁ  750 př. n. l.  – 0

a)   starší doba železná – halštatské období  750 – 400 př. n. l.

b)   mladší doba železná – laténské období  400 př. n. l. – 0

4.      DOBA ŘÍMSKÁ  0 – 375 n. l.

 

II) podle způsobu opatřování potravy

1.      OBDOBÍ PŘISVOJOVACÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  9. – 5. tis. př. n. l.

2.      OBDOBÍ VÝROBNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  do pol. 4. tis. př. n. l.

 

Vědy, zabývající se pravěkem:

ANTROPOLOGIE = věda o původu a vývoji člověka

ANTROPOGENEZE = proces vzniku, utváření a vývoje člověka; trval miliony let

2 stadia vývoje:

 • hominizace = vzpřímení postavy, ruka jako orgán práce (opozice palce), růst objemu mozku, zkvalitnění mozku, vznik řeči
 • sapientace = rozvoj mozku, myšlení a psychiky, společenský způsob života

 

PŘEDCHŮDCI ČLOVĚKA:

1. Egyptopithecus

2. Dryopithecus (cca 20 mil. let př. n. l.)

3. Ramapithecus

 • doba: 10 mil. let př. n. l.
 • znaky: 100 – 110 cm vysoký, vegetarián (sběrač semen a plodů), pohyb zčásti po dvou, život v malé tlupě, příležitostné používání nástrojů
 • naleziště: Indie, Čína, V Afrika, Evropa

4. Australopithecus africanus

 • doba:  5. – 4. mil. let př. n. l.
 • znaky:  člověk jižní, 35-45 kg, konzumace masa, používání jednoduchý nástrojů – větev, kámen, kosti, téměř vzpřímený, chůze po dvou, jednoduché nástroje
 • naleziště: V a J Afrika

5. Homo habilis = člověk zručný

 • doba:  3 mil. let př. n. l.
 • znaky:  120–125 cm, 40 kg, dokonale vzpřímený, velké nadočnicové oblouky, vyklenuté chodidlo, vydávání skřeků, zdokonalení ruky (palec), vědomé    zhotovování a používání nástrojů
 • naleziště: Afrika – Olduvajská jeskyně v Tanzánie

6. Homo erectus = člověk vzpřímený

 • doba: 2 mil. let př. n. l.
 • znaky: 160-165 cm, větší kapacita mozku, znal užití ohně, ale neuměl ho rozdělávat, vyráběl hrubě opracované nástroje a vydával zvuky
 • naleziště: Afrika, Jáva (pithecanthropus), Sumatra, Čína (sinanthropus), Německo (člověk heidelberský), Maďarsko

7. Homo sapiens = člověk rozumný, pračlověk

 • doba: 400 000 let př. n. l.
 • znaky: zaoblení týlní části lebky, nástroje z pazourků, vysoká pracovní schopnost – nástroje z pazourků a křemene, rozdělávání ohně, rychlejší duševní vývoj
 • mladší typ: Homo sapiens neanderthalensis (u Düsseldorfu)
 • naleziště: Německo, ČR – jeskyně Šipka u Štramberka, jeskyně Kůlna v Moravském krasu, Gánovce na Slovensku

8. Homo sapiens sapiens = člověk současný, hotový

 • doba: 40 000 let př. n. l.
 • znaky: vysoký, urostlý 170-180 cm, mohutná atletická postava, dlouhá a velká lebka, vyklenuté čelo; zdatný lovec = „lovci mamutů“; velké tlupy, pěstní klíny; poměrně souvislá řeč; počátky prvotního umění (kresby, sošky)
 • naleziště: Francie – Crô-Magnon, ČR –  Dolní Věstonice, Mikulov, Pavlov, Macocha (Pekárna), Jenerálka ( u Prahy), Slovensko – jeskyně Barca

 Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.