Pravěk – Doba železná


Třetí etapou pravěku je doba železná, která je pojmenovaná díky vysoké těžbě a zpracování železa v tomto období.

 • těžba železa – (první zpracovali železo Chetité – 2000 př. n. l.) urychlení vývoje v Evropě, zdokonalení výroby

život člověka:

 • zemědělství, chov dobytka
 • mýcení lesů, vysušování bažin
 • starší období – halštatské – vliv antického světa, růst majetkových rozdílů – vrstva náčelnická a válečnická; antropomorfismus (víra v bohy podobné lidem)

kultury:

1) Slezskoplatěnická kultura

2) Horákovská kultura

3) Halštatská mohylová kultura

4) Bylanská kultura

 • nájezdy Skythů z 4ernomoří a od západu pronikání Galů (Keltů)
 • mladší období – laténské – příliv antické kultury do Evropy
 • pronikání Keltů, u nás kmen Bójů a Volků, na Slovensku kmen Kotinů
 • hutníci, kováři, umělečtí řemeslníci, dokonalé zbraně, kolové válečné vozy
 • Keltové  – ražení vlastních mincí – tzv. statéry
  • rodová aristokracie – kněží (druidové)
  • keltská oppida = opevněné sídliště se znaky města
 • Bójové vytlačeni Germány ze severu a podmaněni Římany z jihu


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.