Revoluce 1848-1849 v Evropě 1 (15)


Revoluce v letech 1848-1849 byla velmi bouřlivá. Pamatujete si ještě ze základní školy všechna data o této události?

1. Jak se jinak nazývala revoluce?
2. Proti komu bylo povstání Benátska a Lombardie na severu Itálie?
3. Kdo podpořil přijetí ústavy Statuto Albertino?
4. Kdo nastupuje na trůn po Karlu Albrechtovi?
5. Kdo je v čele římské republiky?
6. Kdy proběhlo v Římě povstání proti papeži?
7. Kdy byla ve Francii druhá republika?
8. Kolik měla ministrů?
9. Kdo byl zvolen prezidentem?
10. Kdy se Ludvík Napoleon prohlásil císařem?
11. Kdy se Ludvík Napoleon prohlásil doživotním prezidentem?
12. Kým byl svolán Slovanský sněm?
13. Co zrušila všeněmecká ústava?
14. Díky čí pomoci byla potlačena maďarská revoluce?
15. Kdy byla v rakouském císařství odvolána ústava?
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.