Třicetiletá válka 1 (15)


Třicetiletá válka ovlivnila dění v celé Evropě na dlouhé roky – nejenom na těch 30 let co trvala. Znáte všechna fakta o této neúprosné válce?

1. Kdy probíhala válka Česko-falcká?
2. Kdy probíhala válka Falcko-česká?
3. Kdy proběhla válka dánská?
4. Kdy proběhla válka švédská?
5. Kdy proběhla válka Švédsko-francouzská?
6. Jaká důležitá bitva proběhla poslední rok války české?
7. Kdo nebyl součástí protihabsburské koalice?
8. Kdy byl vydán Restituční edikt?
9. Jaký generál ovládl pobřeží Baltu?
10. Kdy proběhla bitva u Lützenu?
11. Kdo uzavřel s Habsburky Pražský mír?
12. Jaký mír byl uzavřen roku 1648?
13. Jací generálové proti sobě bojovali na území Čech v období Francouzsko švédské války?
14. Kde byl zavražděn Albrecht z Vladštějna?
15. S kým tajně vyjednával Albrecht z Valdštejna?
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.