Vrcholný feudalismus u nás


Zajímá vás vláda Přemyslovců a Jagellonců u nás? Budete z tohoto učiva psát ve škole test? Náš přehledné článek zaměřený na vrcholný středověk na našem území vám řekne vše podstatné.

ČESKÝ  STÁT  ZA  POSLEDNÍCH  PŘEMYSLOVCŮ

A LUCEMBURKŮ

PŘEMYSLOVCI

 • období posledních přemyslovců (1197 – 1306) – období největšího rozkvětu
 • vrcholná středověká monarchie

Přemysl I. Otakar

 • † 1230 – příliv německé kultury
 • pokus o získání trůnu – obratná politika a manévrování ve sporech
 • získání dědičného královského titulu – r. 1212 Zlatá bula sicilská  (za podporu sicilského krále Fridricha II. – vítězný kandidát na post německého císaře)
 • bula = královská kovová pečeť; závazky vůči říši jen symbolické (téměř nezávislost), dědičný královský titul, právo Čechů volit si vlastního krále, právo investitury pražských biskupů
 • právo českého panovníka volit císaře SŘŘ – tzv. kurfiřt
 • r. 1216 nahrazení seniorátu tzv. primogeniturou = prvorozenství (tj. nejstarší syn krále = nástupce panovníka)
 • změna znaku českého království – svatováclavská orlice nahrazena dvouocasým lvem
 • r. 1210 mincovní reforma – denáry nahrazeny brakteáty
 • dcera Markéta provdána za dánského krále Valdemara – zvána poté Dagmar (= Jitřenka)
 • dcera Anežka odešla do kláštera – založila ženský klášter sv. Františka, r. 1989 kanonizována (= prohlášena za svatou)

Václav I.  

 • syn Přemysla Otakara I.
 • † 1253,  manželka Kunhuta (dcera římského krále Filipa Švábského z rodu Štaufů)
 • za jeho vlády klid, pronikání rytířství
 • rozkvět stříbrných dolů (zvl. v Jihlavě)
 • r. 1247 vzpoura jeho syna Přemysla Otakara II. (zástěrka – vzpoura šlechty)

Přemysl Otakar II.

 • † 1278, tzv. „král železný a zlatý“
 • syn Václava I.
 • nejslavnější a nejmocnější přemyslovský panovník
 • české panství sahalo od Krkonoš k Jaderskému moři
 • r. 1260 – 1. bitva na Moravském poli – porážka uherského krále Bély IV.
 • r. 1278 – 2. bitva na Moravském poli – poražen a zabit Rudolfem Habsburským (ten r. 1273 zvolen něm. císařem)
 • druhá manželka (po Markétě Babenberské) Kunhuta – uherská princezna, po otci z rodu Rurikovců – vnučka Bély IV.)

období 1. bezvládí:

 • 1278 – 1290 – Braniboři v Čechách, šlechta rozkradla, co se dalo (Ota Braniborský – Václavův poručník)
 • r. 1283 vydán šlechtě doposud vězněný Václav II. s matkou Kunhutou

Václav II. 

 • † 1305, r. 1300 sňatkem získává titul polského krále (Eliška Rejčka), r. 1301 získává uherskou korunu pro syna Václava III.
 • r. 1300 mincovní reforma – ražba českých (pražských) grošů (rozšířená těžba stříbra  v Kutné Hoře)
 • r. 1300 horní zákoník

Václav III.

 • syn Václava II.
 • † 1306, oženil se s Violou Těšínskou – upevnil si tak polskou korunu
 • r. 1306 jede umírnit vzpouru do Polska a cestou je v Olomouci zabit najatým vrahem → dynastie Přemyslovců vymřela po meči

období 2. bezvládí:

 • 1306 – 1310 – Rudolf Habsburský, Jindřich Korutanský

LUCEMBURKOVÉ

 • bdobí vlády 1310 – 1419
 • šlechta si upevňuje svoji moc – později chápe, že musí být konec anarchie → spojení šlechty a cisterciánů
 • r. 1310 sňatek Elišky Přemyslovny se synem něm. krále Jindřicha VII: – Janem Lucemburským

Jan Lucemburský  

 • † 1346, tzv. „král cizinec“, „diplomat“ či „toulavý rytíř“
 • válečník, s českým prostředím se nikdy nesžil
 • r. 1318 – domažlický mír – dohoda se šlechtou – král neoficiálně rezignuje a přenechává vládu šlechtě (Jindřich z Lipé)
 • král se věnoval zahraniční politice – velmi úspěšný – připojil např. Chebsko, Slezsko, Zhořelecko, Budyšínsko
 • r. 1325 ražby zlatých dukátů
 • r. 1344 pražské arcibiskupství
 • synové: Jan Jindřich a Václav (Karel IV. – r. 1333 návrat z Francie)
 • r. 1346 umírá v bitvě u Kresčaku (stoletá válka)

Karel IV. 

 • † 1378 – 1. český král a zároveň říšský císař, nazýván „otec vlasti“
 • Čechy se staly centrem Svaté říše římské, největší rozkvět země
 • r. 1348 vznik soustátí země Koruny české, založení Karlovy univerzity, Nového Města pražského, Katedrála sv. Víta, Karlův most atd.
 • r. 1355 korunován v Římě na císaře
 • literatura –  Majestas Carolina, Vita Caroli
 • dal vystavět Karlštejn
 • 4 manželky: Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická – matka Václava IV., Alžběta Pomořanská – matka Zikmunda Lucemburského a Jana Zhořeleckého
 • 29. 11. 1378 v Praze zemřel na zápal plic

Václav IV.

 • † 1419, syn Karla IV., český a německý král
 • neshody s církví, nezajímal se o politiku – r. 1400 sesazen z německého trůnu kurfiřty
 • rozštěpení evropské církve – schizma (vícepapežství – Řím, Avignon, Pisa)
 • období husitství

Zikmund Lucemburský

 • tzv. „liška ryšavá“
 • českým králem uznán až r. 1436 (basilejská kompaktáta v Jihlavě; r. 1376 zvolen římským králem


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.