ZŠ – ČNO (12)


Obrana českého jazyka a jeho rozvoj. Ano, tímto se nám nejvíce vtisklo do paměti české národní obrození. Znáte Jungmanna a Dobrovského? Jistě ano, tak pojďte vyzkoušet tento krátký testík.

1. Ve kterém období hlavně probíhalo české národní obrození?
2. Jak se nazývala první fáze národního obrození?
3. Jak se nazývala druhá fáze národního obrození?
4. Který jazykovědec byl hlavní osobností první fáze národního obrození?
5. Který jazykovědec byl hlavní osobností druhé fáze národního obrození?
6. Jak se jmenovalo první divadlo, ve kterém se hrálo česky a vzniklo v období národního obrození?
7. Kdo vydal dílo ,,Rozprava na obranu jazyka slovanského zvláště pak českého"?
8. Co bylo cílem národního obrození?
9. Kdo šířil myšlenku austroslavismu?
10. Jaké dílo napsal František Ladislav Čelakovský?
11. Kdo napsal „Slovník česko-německý“?
12. Kdo napsal ,,Dvojí rozmlouvání o jazyce českém"?
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.