Česká středověká šlechta (10)


Máte problémy s určením správných odpovědí v některých testech? Zkuste vyhledat danou odpověď v našich studijních materiálech. Třeba tam najdete potřebné informace o české středověké šlechtě.

Královna Viola Těšínská byla roku 1316 provdána za...O založení kláštera v.....se zasloužila svatá Zdislava  .Z jakého rodu pocházel pražský arcibiskup a důvěrník Karla IV. Jan Očko?Čím se v dospělosti stal Jan (Ješek) z Falkenštejna, syn Záviše a Kunhuty ?Přemysla Otakar II a ....... měli nemanželského syna vévodu Mikuláše Opavského.Kdo je považován za zakladatele rodu Pánů z Růže (Vítkovců) ?Za kterého krále byl Jan z Jenštejna byl nejvyšším zemským kancléřem ?Koho švagrem byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ?Kdo z řad šlechty byl největším spojencem Elišky Přemyslovny?Kde byl vězněn Jindřich z Lipé v letech  1315-1316?Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.