Česká středověká šlechta (10)


Máte problémy s určením správných odpovědí v některých testech? Zkuste vyhledat danou odpověď v našich studijních materiálech. Třeba tam najdete potřebné informace o české středověké šlechtě.

Královna Viola Těšínská byla roku 1316 provdána za...



O založení kláštera v.....se zasloužila svatá Zdislava  .



Z jakého rodu pocházel pražský arcibiskup a důvěrník Karla IV. Jan Očko?



Čím se v dospělosti stal Jan (Ješek) z Falkenštejna, syn Záviše a Kunhuty ?



Přemysla Otakar II a ....... měli nemanželského syna vévodu Mikuláše Opavského.



Kdo je považován za zakladatele rodu Pánů z Růže (Vítkovců) ?



Za kterého krále byl Jan z Jenštejna byl nejvyšším zemským kancléřem ?



Koho švagrem byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ?



Kdo z řad šlechty byl největším spojencem Elišky Přemyslovny?



Kde byl vězněn Jindřich z Lipé v letech  1315-1316?





Podobné příspěvky:



Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.