Studijní materiály – pravěk

Pravěk – Doba římská

Poslední odbobí Pravěku je nazýváno dobou římskou. Právě sem řadíme stěhování národů (375 n. l.) a zánik západořímské říše (476 n. l.).

Pokračujte »


Pravěk – Doba železná

Třetí etapou pravěku je doba železná, která je pojmenovaná díky vysoké těžbě a zpracování železa v tomto období.

Pokračujte »


Pravěk – Doba bronzová

Po době kamenné se zaměříme na další vývojovou dobu – broznzovou. O dobu, kde se začaly využívat kovy a vynález hrnčířského kruhu.

Pokračujte »


Pravěk – Doba kamenná

Doba kamenná se skládá z několika etap, které si v tomto příspěvku stručně představíme. Budeme postupovat postupně od paleolitu až po eneolit.

Pokračujte »


Pravěk – základní údaje, periodizace pravěku, předchůdci člověka

První maturitní okruh, který vám přinášíme, je zaměřen na nejstarší období naší civilizace.

Pokračujte »


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.