Pravěk 4 (15)


Víte co znamená domestikace či sapientace? Pokud to víte, tak Vám dnešní dějepisný test nebude dělat problémy.

1. Jak se nazývala starší doba kamenná?
2. Doba Bronzová se v Evropě se datuje přibližně:
3. Co znamená pojem domestikace?
4. Druhá společenská dělba práce odděluje:
5. Kdy proběhla neolitická revoluce?
6. Co zahrnuje sapientace?
7.  Mezi nejbližší předchůdce rodu homo patří?
8. Člověk dnešního typu se latinsky nazývá?
9. Jeskynní kresby např. v jeskyni Altamira vytvořil?
10. Do jakého období se datuje eneolit?
11. Do jakého období se datuje neolit ve střední Evropě?
12. Co znamená pojem patriarchát?
13. Co znamenal pojem plastika v pravěku?
14. Jaký rok se pokládá za počátek stěhování národů?
15. Jaké kmeny byly na území Čech a Moravy před stěhováním národů?
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.