Svět po roce 1945 – Arabsko-izraelská válka


Války, které na Blízkém východě pořád zuří, začaly už po roce 1945 a do dnešních dnů jsou aktivní.

 • jedna z nejkonfliktnějších oblastí po válce – Blízký východ
 • oficiálně jen 4 války, ve skutečnosti jsou zde boje pořád (teroristé)
 • 14. května 1948 vznikl Izrael – za všeobecné podpory všech vyspělých států (včetně USA i SSSR) – prezident David Ben Gurion
 • hned po válce začaly konflikty Židů a Arabů (Židé přišli do Palestiny r. 1230 př.n.l. – byla to země Bohem zaslíbená, budovali izraelský stát až do 6. století – začali se rozšiřovat do celého světa „židovská diaspora“ – o stát přišli;  v 7. století oblast dobyli Arabové, byli zde až do 1. sv. války; pak tuto oblast dostali Britové a Francouzi, Palestina pod správou VB, šíření sionismu – Židé se chtějí vrátit do zaslíbené země, zasáhla do toho 2. sv. v. – holocaust; svět má pochopení pro Židy, ale rodí se drobné konflikty mezi Židy a Arabi; Britové nezvládali návraty Židů do Palestiny; OSN rozhodlo o rozdělení území na 2 státy: Palestinu a Izrael)

 1. arabsko–izraelská válka („Palestinská“)

 • r. 1947 – 1949
 • boj mezi sousedními arabskými státy (např. Egypt, Irák, Libanon, Sýrie) a Izraeli
 • Izraelci obsadili celé území Palestiny, Arabové zahnáni do Gazy
 • Jeruzalém měl být svobodné město, ale po této válce Židé tvrdili, že je hlavním městem Izraele

2. arabsko–izraelská válka („Sinajská“/ „suezská krize“)

 • r. 1956
 • v 50. letech revoluce v Egyptě (samostatnost, spolupráce s levicí při budování Asuánské přehrady)
 • r. 1956 egyptský prezident Násir znárodnil Společnost suezského průplavu  – následoval útok izraelské armády na Sinajský poloostrov, postup až k Suezu,  okupace pásma Gazy (Suez patřil VB a Fr. – domluvili se za izraelském útoku)
 • Francie a Anglie o Suez přišli (útok Izraelců byl pod tlakem světové veřejnosti zastaven)
 • r. 1964 Jásir Arafat zakládá OOP (Organizace pro osvobození Palestiny) → obviněni z terorismu

3. arabsko-izraelská válka („šestidenní válka“)

 •  r. 1967
 • Arabové nebyli spokojeni s průběhem dosavadního konfliktu
 • Izrael to vyřešil „preventivním úderem“ – dokonale připravená válka, Izraelci vybombardovali letiště okolních arabských států
 • výzvy Násira ke zničení židovského státu
 • Izrael dobyl Sinajský poloostrov na úkor Egypta, Golanské výšiny na úkor Sýrie a západní břehy Jordánu na úkor Jordánska
 • Izrael nebral ohledy na jakékoli protesty ve světě (ČSR přerušila styky)

 4. arabsko-izraelská válka („Jomkippurská“)

 • r. 1973
 • tzv. ramadánská válka
 • Egypt útočí přes Suez, úspěšný postup až na Sinaj – Izraelci nejdříve odrazili syrský útok z Golanských výšin, pak vojenská převaha i proti Egyptu – egyptská ekonomická zbraň,  1. ropný šok
 • egyptský prezident Sadat chce jednat diplomaticky – r. 1978 separátní mír Izraele a Egypta
 • r. 1982 Izrael se pokusil zlikvidovat OOP
 • r. 1988 vyhlášen nezávislý stát Palestina – prezident Jásir Arafat, uznáno právo Izraele na existenci
 • listopad 2004 Arafat zemřel – nástupce Mahmúd Abbás
 • nyní u moci strana Ariela Šarona


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.