České země v 2. polovině 19. století


Období Bachova absolutismu nebylo pro naši zemi nijak příjemné. O tom, jak to tu během této doby vypadalo, jaká byla zdejší politická a ekonomická situace, si můžete přečíst v následujícím článku, který vás připraví na testy či zkoušení z této oblasti.

OBECNĚ

František Josef I. (1848–1916)

 • nejdéle vládnoucí panovník
 • nešťastné manželství s císařovnou „Sissi“
 • korunní princ Rudolf (spáchal sebevraždu)
 • Češi ho nazývali „starej Procházka“ – díky článku v novinách a názvu fotografii: Procházka na mostě
 • vysoké vzdělání, ale nízká inteligence
 • obrovská píle
 • obdivovatel armády (prohry)
 • když  se schylovalo k 1. světové válce, Františkovi se do války nechtělo
 • národ prožíval svůj tzv. zlatý věk

ČESKÁ  SPOLEČNOST

 • politicky rozdělena na tři silné proudy
  1. liberálové (např. Palacký)
  2. radikálové (např. Frič, Sabina, Sladkovský)
  3. konzervativci 

POLITIKA

 • r. 1851 zrušení Stadionovy ústavy tzv. silvestrovskými patenty – obnova absolutismu
 • -ministrem vnitra Alexandr Bach – neoabsolutismus = Bachův absolutismus
 • tvůrce neoabsolutismu hrabě Felix Schwarzenberg
 • r. 1852 předseda vlády zemřel – vládu řídí František Josef I.
 • Bachův absolutismus až do r. 1859
  • pozitiva Bachova absolutismu: rčení „bez buržoazie, ale pro buržoazii“; vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj a podnikání (živnostenský řád, změny ve školství, samosprávná obec)
  • negativa Bachova absolutismu: Neruda řekl „Časy za živa pohřbených.“– sbírka Hřbitovní kvítí; r. 1856 smrt K. Havlíčka Borovského; Sabina nejdříve trest smrti, pak doživotí, pak propuštění; pro májovce symbolem boje za svobodu
 • r. 1860 odvolání Bacha tzv. Říjnový diplom (slib konstituce)
 • r. 1861 vydána „únorová ústava“ = Schmerlingova ústava (oktrojovaná)
 • r. 1861 založeny Národní listy – uvolnění politického života
 • r. 1862 založen Sokol
 • r. 1866 prusko-rakouská válka (Custozza, Sadová)
 • mezinárodní neúspěch, dopad na vnitřní politiku
 • tlaky Maďarů, hlásili se k požadavkům z r. 1848-9
 • r. 1866-7 Vídeň požadavkům ustoupila – 12. prosince 1867 vydáno šest zákonů označovaných jako prosincová ústava (požadavky z revoluce 1848)
 • 14. listopadu 1868 změna názvu na: Rakousko-uherská říše (=dualismus), Češi požadovali trialismus – fundamentální články z r. 1871 – předpoklad pro české vyrovnání (Rieger)
 • r. 1871 fundamentální články pod tlakem Maďarů a Němců zamítnuty – pocit zklamání, skepce – politika pasivní opozice
 • r. 1878 období aktivní politiky
 • státoprávní ohražení = prohlášení, že trváme na českém státním právu a rovnoprávnosti
 • podpora vlády Eduarda Taafa – ústupky Vídni – tzv. „drobečková politika“
 • r. 1880 Stremayrova jazyková opatření = částečné zrovnoprávnění ČJ a NJ na úřadech
 • r. 1882 rozdělení pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou
 • r. 1882 vydání nejreprezentativnější encyklopedie Ottův slovník naučný
 • r. 1883 definitivní otevření Národního divadla
 • r. 1890 založení České akademie věd a umění
 • r. 1897 Badeniho jazyková nařízení – pokus o zrovnoprávnění ČJ a NJ v úředním styku
 • r. 1907 zavedení všeobecného volebního práva

POLITICKÉ  STRANY

 • Strana národní (Staročeši) – vytvořena r. 1848 Františkem Palackým
 • Národní strana svobodomyslná (Mladočeši) – patřil sem např. František Ladislav Rieger, Albín Bráf
 • Českoslovanská sociální demokracie např. Bohumír Šmeral
 • Agrární strana např. Antonín Švehla
 • Strana národně sociální – např. Václav Klofáč
 • Realistická strana – např. Tomáš Garig Masaryk
 • „Omladina“ – volné uskupení mládeže (např. Stanislav Kostka Neumann)

EKONOMIKA

 • v českých zemích soustředěn průmysl – nejvyspělejší část monarchie
 • dostává se sem kapitál ze zahraničí
 • český kapitál – pivovarnictví a cukrovarnictví
 • Rakousko-Uhersko nemá kolonie a proto má omezené možnosti trhu – tudíž zájem o Balkán


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.