Evropa po roce 1945 – Německo


Německo po roce 1945 zažilo velkou porážku a vzpamatovávalo se dlouho. Pojďme se na tuto událost podívat blíže.

NĚMECKO

 • Německo rozděleno do 4 okupačních zón – americká, anglická, francouzská a sovětská
 • Berlín byl okupován a spravován všemi mocnostmi
 • listopad 1945 Norimberské procesy – měly posoudit zločinnou činnost nacistů, kteří provedli zločiny proti lidskosti, míru, rozpoutali válku, rasové zločiny atd.; soud se konal od listopadu 1945 do října 1946 – před norimberský tribunál bylo postaveno 24 nejvyšších představitelů nacistického režimu – Göring, Rudolf Hess, Ribbentrop, Wilhelm Keitel (uděleno 12 trestů smrti, 3 byli propuštěni a ostatní odsouzeni k vězení)
 • 1.1. 1947 spojení britské a americké okupační zóny = Bizonie, duben 1948 + francouzská zóna = Trizonie; 1947/8 se prohlubují rozpory mezi SSSR a Spojenci – západní mocnosti chtějí federalizaci Německa – Stalin chce centrální vládu – sovětizaci
 • ve vých. zóně sjednoceni komunisti  se soc. demokraty = SED (Socialistická stran Německa), omezování demokracie, pozemková reforma
 • jaro 1947 konference v Moskvě, červen 1948 konference v Londýně – měnová reforma – rozhodlo se o vytvoření SRN – prevence proti komunismu a bolševismu (Sověti byli proti)
 • zavedení německé marky = odloučení od východní zóny
 • SSSR reagoval na konferenci v Londýně blokádou přístupových cest do západní části Berlína (Západní Berlín musel být zásobován letecky) – červen 1948 –  tzv. 1. berlínská krize (uvolnění cest až v květnu 1949 – SSSR uznal, že to nemá cenu, že nikdo neustoupí)
 • po vzniku NATO v dubnu 1949, SSSR oznámilo, že vlastní atomovou zbraň → definitivní rozdělení Německa
 • 7. září 1949 vznik Německé demokratické republiky – SRN – 1. kancléřem se stal Konrad Adenauer, 1. prezident Theodor Heuss, hlavním městem se stal Bonn, Západní Berlín získal samostatnost
 • 7. říjen 1949 vznik Německé demokratické republiky – NDR – 1. prezidentem se stal Wilhelm Pieck
 • SSSR vytvořil Kontrolní komisi pro Německo
 • Rudá armáda střežila dělící čáru uvnitř Německa→ spadla tzv. „železná opona“
 • r. 1952 Bonnské dohody – západ uzavřel separátní mír s Německem
 • r. 1954 Pařížská dohoda – USA prosadilo, že SRN se stane součástí NATO (vstup r. 1955)
 • Berlín nebyl součástí SRN, ale „svobodným městem“ v NDR, Západní Berlín byl !jednoduchý kanál odchodu do západní Evropy“ (spojen s SRN železnicí a dálnicí) – obrovské vlny emigrantů (2,7 mil.), tzv. „odliv mozků“
 • srpen 1961 – tzv. 2. berlínská krize
 • na konci 50. let zoufalá situace – 12. srpna 1961 mobilizace sovětských vojsk, 13. srpna 1961 Sověti zahájili stavbu „Berlínské zdi“ = zastaven odliv obyvatelstva, symbol kom. režimu; Sověti začali ostnatým drátem a pak to zabetonovali
 • USA proti SSSR nevzneslo žádný protest = 1. trhlina mezi Němci a USA (Kennedy přijel do Berlína Němce uklidnit, že USA stojí při nich – snad jednou dojde ke sjednocení)
 • Ludvik Erhard – výborný ministr financí („tvůrce německého ekonomického zázraku“ – Německo se stává ekonomicky nejvyspělejším státem), ale špatný kancléř
 • Willy Brandt – kancléř, ministr zahr. věcí, tvůrce „východní politiky“, r. 1971 získal Nobelovu cenu za mír smír s NDR, uznání neplatnosti Mnichovské smlouvy)
 • Helmut Schmid – r. 1977 navštívil Osvětim a Polákům se omluvil
 • Helmut Kohl – „kancléř sjednotitel“ (1982–1998) – 9. listopadu 1989 padla Berlínská zeď
 • 3. října 1989 se Němci spojili = sjednocení Německa = vznik Spolkové republiky Německo


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.