1. světová válka


První světová válka nebyla ani zdaleka tak ničivá, jako válka 2. I tak ale poznamenala svět, a to především Evropu, výrazným způsobem. Dočtěte se o ní víc v našem přehledném článku.

ÚVOD

 • 28. července 1914 – 11. listopadu 1918
 • -původně nazývána jako Velká válka
 • střetnutí 2 mocenských bloků:
  • TROJSPOLEK (základem byla smlouva Německa Rakouskem–Uherskem z r. 1879, pak se r.1882 přidala Itálie, pak Turecko, Bulharsko)
  • DOHODA (r. 1893 smlouva Rusko–francouzská, r. 1904 „srdečná dohoda“ Francie a Anglie, r. 1907 smlouva Anglicko–ruská, později se připojily státy jako Srbsko, BENELUX, Japonsko, USA, r. 1915 se přidala také Itálie)
 • 28. 6. 1914 atentát v Sarajevu (hl. město Bosny a Hercegoviny) na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii – oba zemřeli
  • atentát provedl Gavrilo Princip – člen tajné organizace Mladá Bosna, která byla ve spojení se srbskou tajnou teroristickou organizací Černá ruka

charakter války:

 • zapojeny i mimoevropské státy (USA, Japonsko) – celkem 34 států a 1,5 miliardy osob
 • měla totální charakter – všechny státy vložily, co mohly (peníze, vojáky, majetek)
 • přinesla militarizaci ekonomiky – výroba válečných potřeb
 • nové zbraňové systémy, zdokonalování zbraní, lodí, ponorek, poprvé se objevují tanky a zbraně hromadného ničení)
 • tzv. zákopová válka
 • morální devastace, společenské krize

cíle:

 • Británie chtěla udržet vládu na vodě, podržet kolonie v Asii, Africe a Americe
 • Francie chtěla Německu vrátit porážku r. 1870/1, návrat Alsaska a Lotrinska a udržet si kolonie v Indočíně a Africe
 • Německo chtělo získat kolonie a vliv v Evropě
 • R–U a Turecko chtěli, aby se udržela jejich celistvost – zastavit u nich rozvoj kultury
 • Bulharsko chtělo mít rozhodující vliv na Balkáně
 • Trojspolek se přejmenoval na Ústřední mocnosti

BALKÁNSKÁ (SRBSKÁ) FRONTA

 • Srbsko dostalo od R–U ultimátum
 • 28. července 1914 vypovědělo Rakousko–Uhersko Srbsku válku = počátek 1. světové války
 • do roku 1915 – Srbsko odolávalo R–U – na pomoc mu přišla Černá Hora
 • boje na Dunaji a u Bělehradu
 • r. 1915 vstup Bulharska do války k ÚM, r. 1916 Bulharsko poraženo
 • r. 1916 vstup Rumunska do války – ale bylo poraženo (hlavně Německem)
 • r. 1917 vstup Řecka do války – pomoc Dohody (hlavně Britové)
 • r. 1918 porážka Ústředních mocností– mír v Soluni

ZÁPADNÍ  FRONTA

 • hlavní bojiště
 • na začátku úspěchy ÚM
 • plán bleskové války – Schlieffenův plán z r. 1905
 • srpen 1914 nečekaně rychlý útok Německa na Francii obchvatem ze severu přes Belgii = porušení neutrality Lucemburska a Belgie
 • Francouzi předpokládali útok z Maginetovy linie
 • v září ohrožena Paříž – protiútok dohodových vojsk – Němci zastaveni na řece Marně
 • předpoklad bleskové války nevyšel
 • říjen 1914 Němci dobyli Antverpy – pokus přechodu přes řeku Iseru a Ypry – neúspěch
 • změna pohyblivé války na zákopovou
 • březen 1915 – útok francouzských vojsk v Champagni, duben – německý útok = bitva u Yper (zde poprvé použit ve válce bojový plyn – chlor – později odvozen yperit)
 • únor – září 1916 krvavá bitva u Verdunu (tzv. krvavý mlýnek na maso) – Německo se pokusilo prolomit linii, ale neúspěšně
 • 2. polovina r. 1916 Anglie a Francie chtějí prolomit frontu na řece Sommě – neprolomili
 • počátkem r. 1918 mír Německa s Ruskem
 • r. 1917 se na stranu Dohody přidalo USA
 • 11. listopadu 1918 Německo kapitulovalo a uznalo porážku = konec 1. světové války

VÝCHODNÍ  FRONTA

 • původně R–U – ruská fronta
 • pomoc Německa R–U
 • r. 1914 Rusové porazili R–U a dostali se tak až na německé hranice
 • srpen 1914 Rusové zastaveni Německem u Tanenbergu – posunuti
 • květen 1915 Němci prolomili frontu u Gorlice – Rusové zatlačeni až k Minsku, zde se fronta stabilizovala
 • r. 1916 všichni chtěli válku rozhodnout
 • ruský generál Brusilov – „Brusilovy ofenzivy“ – nepříliš úspěšné
 • r. 1917 československé legie úspěch u Zborova
 • r. 1917 – rozklad ruské armády a V fronty – zaostalost, špatná organizace, nedostatek střeliva, potravin, agitace bolševiků, sbíhání vojáků – tvořili Rudé bolševické gardy – únorová a říjnová revoluce v Rusku – svržení cara – vítězství bolševiků (Lenin)
 • březen 1918 – Rusko uzavřelo separátní Brest – litevský mír s Německem a R–U – zrada a oslabení Dohody

ITALSKÁ  FRONTA

 • v dubnu 1915 londýnská smlouva – vstup Itálie na stranu Dohody
 • Dohoda slíbila Itálii územní zisky na úkor R–U (pokud zvítězí)
 • konec roku 1916 – stabilizovaná linie posunuta na řeku Soču
 • r. 1917 R–U prolomilo frontu o Kaporeta a zastavili se až na řece Piavě (zde byla fronta až do konce války)
 • říjen 1918 Italové prolomili frontu u Vitorio Veneto – R–U nebylo schopno odpovědi – italská fronta se hroutí
 • 28. října 1918 se Rakousko–Uhersko rozpadlo

DIPLOMACIE  ZA  VÁLKY

 • původně neměla mít žádný význam
 • r. 1916 byl poslední pokus zlomit válku vojensky – r. 1916 přichází na řadu diplomacie
 • Woodrow Wilson (od r. 1916 prezident USA) chtěl USA uchránit před válkou
 • v prosinci 1916 nabídlo Německo  Dohodě mírovou dohodu a do toho se vložil Wilson, že bude dělat prostředníka, ale Dohoda to prokoukla a vzkázala Německu, že ho chce porazit
 • Německo vyhlásilo ponorkovou válku
 • na to r. 1917 vstoupilo USA do války
 • 8. ledna 1918 vyhlášeno „14 mírových bodů prezidenta Wilsona“ (zesumíroval poválečné uspořádání světa) – např. 10) autonomní vývoj národů R–U; dále svoboda moří, svoboda světového obchodu, návrat Alsaska a Lotrinska Francii, nezávislost Polska, omezení zbrojení, volně přístupné úžiny , .. . . .
 • Czerninova aféra – jaro 1918 Sixtus Bourbonský zprostředkovává tajná separátní jednání mezi R–U a Francií o uzavření míru
 • Německo na tato jednání přišlo, Czernin prohlásil, že s tím R–U nemá nic společného, ale Francie zveřejnila všechny dokumenty a R–U nezbylo nic jiného, než zůstat do konce války na německé straně
 • Dohoda tím pochopila, že se s R–U nedá jednat
 • jednání s Ruskem – listopad 1917 – jednáním pověřen bolševik Lev Trockij
 • Rusko podepsalo v Brestu litevském mír s R–U a Německem – Rusko tím odstoupilo z války

MÍROVÁ  JEDNÁNÍ

 • 11. listopadu 1918 Německo v Compiègne (v železném vagóně) kapitulovalo = konec 1. světové války
 • 18. 1. 1919 – 21. 1. 1920 – Pařížská mírová konference – Rada tří (USA, Francie, Anglie)
 • Nejvyšší rada: Rada deseti, Rada pěti, Rada tří
 • červen 1919 mírová smlouva s Německem ve Versailles – tzv. versailleský systém
 • Německo označeno za viníka rozpoutání světové války – důsledky: ztráta 1/3 území, Alsaska, Lotrinska, válečné reparace
 • 1919 – 1920 mírové smlouvy s Rakouskem, Bulharskem, Maďarskem a Tureckem
 • listopad 1921 – únor 1922 Washingtonská konference – zabezpečení míru a rozdělení sfér na moři, 9 zemí, 3 smlouvy (Traktát 4 mocností, Traktát 5 mocností, Traktát 9 mocností), v Číně politika „otevřených dveří“ (omezení např. pokud nestaví lodě USA, nesmí je stavět ani Čína)
 • r. 1922 Janov – Konference vítězných států – o poválečných hospodářských poměrech
 • r. 1922 smlouva v italském Rapallu mezi Ruskem a Německem


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.