Vznik ČSR


Připravili jsme pro vás další článek se studijními materiály. Ten dnešní vás provede vznikem Československé republiky a přiblíží vám, co se na našem území v této době odehrávalo, seznámí vás s nejvýraznějšími osobnostmi a celou tehdejší situací.

VZNIK  ČSR

ÚVOD

 • do r. 1914 neexistovala v českých zemích síla, která by uvažovala o vzniku samostatné ČSR (byla zde myšlenka austroslavismu)
 • čeští politici chtěli být v R–U, protože v Čechách nebyl kapitál
 • do jara 1918 nikdo z Dohody neuvažoval o rozbití Rakouska–Uherska, chtěli ho jen porazit
 • první, kdo přišel s koncepcí rozpadu R–U byl T. G. M. (v té době už byl v exilu)

DOMÁCÍ  ODBOJ

 • obnovení rusofilství – bojoval za to Karel Kramář
 • po otevření východní fronty se Rusové dostali až do střední Evropy – nadšení (idea), že nás Rusové osvobodí od R–U
 • Německo zatlačilo Rusy zpět
 • domácí politická scéna utichla
 • 19. listopadu 1916 vznik 2 politických organizací:
  • Český svaz– sídlo ve Vídni; je prorakouský; tvoří ho bývalí čeští poslanci říšského sněmu
  • Národní výbor– sídlo v Praze; podřízen Českému svazu; prorakouská politika (Český národ se nikdy necítil bezpečněji než nyní pod žezlem Rakouska–Uherska.)
 • četné stávky a demonstrace proti oběma organizacím
 • květen 1917 Manifest českých spisovatelů – autor Jaroslav Kvapil, 220 podpisů
 • 6. ledna 1918 Tříkrálová deklarace – požadavek sebeurčení národů v R–U
 • červenec 1918 rekonstrukce Národního výboru – chtějí samostatnost
 • 25. října 1918 česká delegace NV vedená K. Kramářem se odjíždí do Švýcarska domluvit se zahraničním odbojem (T. G. M.) na společném postupu

ZAHRANIČNÍ  ODBOJ

 • má hlavní zásluhu na vzniku ČSR
 • z počátku jediná síla, která chce rozbít R–U
 • T. G. M. – původně poslanec říšské rady, realista, hodně cestoval po světě, kde postupně získával podporu této myšlenky
 • E. Beneš – sociolog, žák T. G. M., organizátor zahr. prací (sekretář)
 • M. R. Štefánek – původně astronom, měl kontakty do vysoké fr.společnosti, reprezentoval Slovensko v zahr. odboji
 • Jaroslav Dűrich – přijel na výzvu T. G. M. (ale udělal víc zmatků, než užitku)
 • Masaryk odešel do zahraničí v říjnu 1914
 • r. 1915 vznikla Maffie – jejím úkolem bylo dodávat informace a ovlivňovat český politický život; byla vedena E. Benešem – měla informovat hlavně T. G. M. o tom, co se děje v Praze a ve Vídni
 • září 1915 vznik Českého zahraničního komitétu – ve Švýcarsku, v čele Masaryk – tento orgán vydal prohlášení, že jeho cílem je vyhlášení ČSR
 • únor 1916 komitét nahrazen Národní radou československou – v Paříži; propagace čsl. samostatnosti
 • říjen 1916 Clevelandská dohoda – sjednocení zahr. odboje, návrh na spojení Čechů a Slováků ve federativním státě
 • r. 1917 vznikla Národní rad československá s přízviskem „na Rusi“
 • největší čsl. legie v Itálii, Francii (rota Nazdar) a Rusku (Česká družina)
 • červenec 1917 úspěch českých legionářů v bitvě u Zborova
 • další významné bitvy u Arrasu, Terronu a Doss Altu
 • po trapasu s Czerninovou aférou, kdy Dohoda uznala, že se s R–U nedá jednat, Francie uznala NRČsl jako nejvyšší orgán chránící zájmy příští československé vlády
 • květen 1918 Pittsburská dohoda – spojení Čechů a Slováků se zárukou autonomie
 • červen 1918 mezinárodní uznání Československé národní rady
 • 14. října 1918 NRČsl ohlásila vznik „prozatímní československé vlády“ – 15. 10. Francie tuto vládu uznala
 • 18. října 1918 Washingtonská deklarace – prohlášení samostatnosti ČSR na republikánských principech – předána Masarykem Wilsonovi

VZNIK  ČSR

 • 27. října 1918 Karel I. svolal korunní radu – zjistil to Vlastimil Husar a dal to vědět představiteli NVČsl a Rabínovi (věděli, že monarchie je na spadnutí a musí být připraveni na vyhlášení samostatné republiky)
 • 28. října 1918 v Praze zprávy o tom, že se R–U chystá uzavřít příměří → oslavy
 • 1800 oficiální vyhlášení Československé republiky na Václavském náměstí
 • Národní výbor  přebírá politickou moc
 • muži 28. října – Alois Rašín, Antonín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár
 • 30. října 1918 zvolena Slovenská národní rada (Andrej Hlinka)→ Martinská deklarace (Slováci se přiklonili k tomu, že chtějí jít s Čechy do společného státu)
 • 14. listopadu – 1. zasedání Národního shromáždění, v nepřítomnosti zvolen prezidentem T. G. Masaryk, ustanovena 1. československá vláda
 • T. G. M. se vrací do vlasti 21. 12. 1918


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.