Renesance a humanismus


V době renesance vzniklo mnoho uměleckých předmětů, které dnes mají nepředstavitelnou cenu. Podobně jako v umění mělo toto období veliký vliv na celou kulturu a společnost. Poučte se o renesanci a humanismu v novém příspěvku.

 • renesance = znovuzrození
 • vznik v Itálii a jižní Francii v 14.- 16. stol.
 • heslo: „ad fontes“ (k pramenům)

RENESANCE

 • jedna z nejvýznamnějších epoch společenského a duchovního vývoje evropských zemí → kulturní, ekonomický a politický vzestup

předpoklady k vzniku:

 • úspěchy ve velkých námořních plavbách
 • prudký rozvoj poznání → stoupá úroveň obecné vzdělanosti
 • rozvoj věd
 • podmíněno bohatstvím měst → hl. šiřitel měšťanstvo
 • období mezi gotikou a barokem
 • nový způsob života a myšlení
 • obrat k člověku → pokles víry k pozemským radostem
 • inspirace a vzory v antické kultuře a návrat k ní → zájem o latinu a řečtin

renesanční věda:

 • rozvoj přírodních věd

matematika:

 • zavedeny imaginární veličiny

mechanika:

 • objev zákona volného pádu

astronomie:

 • Mikuláš Koperník – polský astronom, zdůvodnil heliocentrický obraz světa: Slunce je středem vesmíru a obíhají kolem něj planety + předpoklad rotace Země kolem své osy
 • Jan Kepler – německý hvězdář, žil na dvoře Rudolfa II., sestrojil dalekohled
 • Galileo Galilei – pronásledován inkvizicí, donucen odvolat své učení o kulatosti Země, aby se zachránil před upálením a mohl tak dokončit své vědecké dílo
 • Tycho de Brahe – dánský astronom, Keplerův spolupracovník v Praze

renesanční architektura:

 • první umělecký sloh konce středověku a počátku novověku

znaky:

 • kamenné kvádry nebo cihly
 • vodorovné římsy, svislé sloupy – hl. jónský
 • půlkruhový nebo oválný oblouk; místo žebrové klenby oblouková klenba
 • základní tvary: čtverec, obdélník, krychle
 • arkády = oblouková podloubí
 • stavba často spojena se zahradou – oživená jezírky, fontánami
 • fasády zdobeny rustikou (= obklad neotesanými kameny nebo jejich napodobeninami) nebo sgrafity

typické stavby:

 • zámek – sídlo šlechty, přepych a pohodlí
 • palác – sezónní sídlo + kašny, míčovny, letohrádky atd.
 • vily, chrámy, mosty, měšťanské domy

stavitelé:

 • Fillipo Bruneleschi (Dóm ve Florencii), Donato Barmate (nádvoří Vatikánu), Benedikt Ried (Ludvíkovo křídlo paláce na Hradě)

renesanční stavby:

 • letohrádek Hvězda, Lobkovický palác na Hradčanském náměstí, letohrádek královny Anny = Belveder, zámky na Loiře ve Francii, Louvre, chrám sv. Marka v Benátkách, chrám sv. Petra v Římě, Escorial a další

výtvarné umění:

sochařství:

 • antické vzory, snaha zobrazit co nejvěrněji krásy lidského těla
 • Donatello: David, Máří Magdaléna

malířství:

 • znovuobjevení přirozenosti a půvabu nahoty člověka → akt
 • technika: fresky, desková malba, knižní malba, olejomalba
 • Sandro Boticelli – obraz Zrození Venuše
 • Tizian – Venušina toaleta, Mariina cesta do chrámu

další všestranné osobnosti:

 • Leonardo da Vinci – sochař, malíř, architekt: Mona Lisa, Dáma s hranostajem, Poslední večeře Páně
 • Rafael Santi – portréty -> hl. Sixtinská madona
 • Michelangelo Buonarroti – malíř, sochař, architekt: sochy – Mojžíš, David, Pieta + výzdoba Sixtinské kaple – fresky Poslední soud a Stvoření světa

literatura:

 • Giovanni Boccaccio – Dekameron
 • Francesco Petrarca – Sonety Lauře
 • Dante Alighieri – Božská komedie
 • Willam ShakespeareZkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic, Kupec benátský, Romeo a Julie, Hamlet, Macbeth
 • Niccolo Machiavelli – Vladař

 

HUMANISMUS

 • myšlenkový proud renesanční doby
 • touha po pravdivém poznání člověka → důraz na přirozené lidské schopnosti a vlastnosti → snaha stát se dokonalejším
 • mládež vychovávána světsky – v duchu kalokagathie
 • základ humanistické učenosti = dokonalé jazykové vzdělání → hl. klasické jazyky: řečtina, latina + hebrejština
 • r. 1450 – Johanes Gutenberg – vynález knihtisku (knihy do r. 1500 inkunabule) → možnost šíření humanistických myšlenek = kulturní přelom

 Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.