Absolutismus – Rusko (Rurikovci, Romanovci)


V Rusku po dlouhá léta vládly dvě legendární panovnické rodiny – Rurikovci a Romanovci. Z těchto rodin pochází slavní panovníci jako Ivan IV. Hrozný či Petr I. Veliký.

dynastie Rurikovců

 • do r. 1598
 • centrum Moskva
 • ve 14. století se vymanili z mongolské nadvlády (od r. 1223)

Ivan III.

 • položil základy ruského státu

Ivan IV. Hrozný

 • 1. ruský car – nositel vší moci ve státě
 • pokusil se prosadit absolutismus násilím
 • ruští šlechtici = bojaři
 • r. 1547 se prohlásil za (svatého) cara a stal se samovládcem
 • r. 1558 zahájil válku s Polskem o Livonsko (chtěl se dostat k moři) – v livonské válce neúspěch
 • otevřená zrada bojarů

ve vnitřní politice – převrat v pozemkové držbě:

 1. opričnina – založena r. 1565 strategické zabrání půdy bojarů, velmi výnosná půda – přešla do osobního vlastnictví cara
 2. zemština – půda, která zůstal bojarům, nevýnosná, na okrajích země
 • r. 1572 opričnina zrušena – její zavedení totiž pomohlo k zavedení samoděržaví (neomezená vláda)
 • pomalý rozvoj vnitřního obchodu
 • koncem 16. století pronikání na Sibiř

dynastie Romanovců

 • r. 1613

Petr I. Veliký

 • prosazování absolutismu, † 1725
 • Rusko je nejzaostalejší stát a nemůže se rovnat s ostatními evropskými státy
 • chtějí získat „okno do Evropy“ – oblasti kolem Baltu
 • musí se provést reformy, které přiblíží Rusko západní Evropě:
  • správa státu, územní reformy (rozdělení na gubernie), vojenská povinnost, ekonomické reformy – zavedení manufaktur (zakládá je stát, nevolnické m.)
 • podnikl sám studijní cestu do Evropy – aby zmodernizoval Rusko
 • v letech 1700–1721 severní válka – válka o Balt
 • r. 1700 bitva u Narvy – Rusové prohráli
 • r. 1709 bitva u Poltavy – prohra Švédska
 • Rusové pronikají do Estonska, Livonska
 • r. 1703 založen Sankt Petěrburk („Benátky severu“) – nové sídelní město
 • r. 1721 mír v Nystadu – trvalý přístup Ruska k Baltu
 • nová název země Ruské impérium

Kateřina II. Veliká

 • (1762–1796) – provdána za vnuka Petra I. Velikého, je to Němka
 • inteligentní a ctižádostivá, naučila se rusky, přijala pravoslaví, zakládala manufaktury
 • bezohledná a krutá jako Petr I.
 • dokončeno budování absolutismu – vystupovala navenek jako osvícenská panovnice
 • v letech 1771–1774 selská válka – vedená donským kozákem Jemeljanem Pugačovem (vydával se za Petra III.)
 • rozvoj vědy – Lomonosov
 • války s Tureckem a Tatary – trvalý přístup k Černému moři
 • rozsáhlá kolonizace řídce osídlených území – organizátor osídlování kníže Potěmkin – tzv. Potěmkinovy vesnice (postavené kulisy)
 • Rusko největší, ale nejzaostalejší evropskou velmocí


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.