Orientální státy – Palestina, Fénicie, Říše Mittani


Jaký národ rozvrátil říši Mittani? Jaké je hlavní město Palestiny? Kde vzniklo 1. hláskové písmo? Přesně na tyto otázky získáte odpovědi v tomto článku.

PALESTINA

 • 13. stol. př. n. l. – příchod Židů
 • syropalestinská oblast
 • původní název Kanaán
 • 13. stol. př. n. l. hebrejské kmeny
 • judaismus (Starý Zákon)
 • hl.město Jeruzalém
 • král David z kmene Juda sjednotil zemi
 • jeho syn Šalamoun – upevňuje moc, stavba chrámu boha Jahve
 • po smrti Šalamouna říše rozdělena na Severní Judsko a Jižní Izrael
 • po dobytí Babylonie Kýrosem II. 539 – návrat Židů do Judey

FÉNICIE

 • syropalestinská oblast; dnešní Libanon
 • osada Kartágo
 • 1. hláskové písmo – 24 značek

ŘÍŠE MITTANI

 • mocný stát Churritů – asi 1650 – 1350 př. n. l.
 • území Asýrie, V Sýrie – J Arménie
 • rozvrácen Chetity


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.