Orientální státy – Říše Chetitů, Lýdie, Persie, Indie, Čína


Kdo byli Chetité? Kde bychom hledali zemi Lýdie? Znáte vše o orientálních státech? Tak to pro Vás nebude užitečný tento článek o říši Chetitů, Persii, Indii a Číně.

ŘÍŠE CHETITŮ

 • 1 500 př. n. l.
 • indoevropský původ
 • sídlo vládců Chattušaš
 • 1594 př. n. l. dobytí Babylonu – Muršiliš I.
 • boj s Egyptem o nadvládu nad Sýrií – bitva u Kadeše – pak 1270 př. n. l. spojenecká smlouva Chattušiliše III. s egyptským králem Ramessem II.


LÝDIE

 • sídlo Sardy
 • poslední král Kroisos (chtěl koalici s Babylóňany proti Peršanům)– poté nadvláda Peršanů (i v Babylónii)

 

PERSIE

 • Iránská plošina,iránské kmeny
 • zakladatel Kýros II. Veliký
 • sjednotil celou Přední Asii
 • královská cesta: Sardy –Susy (říše Elam)
 • ražba zlatých mincií

Řecko-perské války 490 – 449 př. n. l.

 • Darios I. poražen Řeky u Maratonu 490 př. n. l.
 • Xerses I. poráží Řeky u Thermopil 480 př. n. l.
  • poražen 479 u Platají a Dalamány
  • sídlo Persepolis
 • země později dobyta A. Makedonským, vláda Seleukovců; 7.st .n. l. dobyta Arabi
 • Zarathustra – náboženský reformátor

INDIE

 • povodí řek Indus a Ganga
 • nejstarší města Harappa a Móhandžó- daro
 • k sjednocení došlo asi kolem roku 2300 př. n. l.
 • kromě obilovin se pěstovala rýže a bavlník, používali se sloni
 • v pol. 2. tis. př. n. l. tato civilizace zaniká, snad byla zničena vpádem bělochů zvanými Arjové (Ariana = Irán)
 • termínu Árijci pak použili němečtí nacisté k označení nežidů, převzali od nich i háková kříž (znak dobra)
 • Indové vyznávají hinduismus (bohové Višnu a Šiva)
 • obyvatelstvo se dělilo na varny, podle příslušnosti k barvě pleti; dodnes se zde udržuje dělení na kasty (dnešní ústava to nepřipouští) –do nejvyšší kasty patřili brahmáni (kněží)
 • tzv. védské období
 • buddhismus – Siddhárta Gautama = Buddha

ČÍNA

 • povodí řek Chuang-che a Jiang-c´-tjang
 • vláda dynastií: Čou, Čchin (Velká čínská zeď), Chan

kulturní přínos:

 • medicína, písmo, kompas; vznik tzv. velké hedvábné cesty
 • konfucianismus – Konfucius
 • taoismus – Mistr Lao´c
 • kompas, inkoust, porcelán, hedvábí, tuš.
 • rozvíjí se závlahová civilizace, pěstuje se zejména rýže, moruše
 • 1.stát zde vznikl v 2. tis. př. n. l. na dolním toku Chuang-Che
 • proti loupeživým kočovníkům ze severu vystavěli Velkou čínskou zeď – rozsah je takový, že je to 1. viditelná stavba z vesmíru
 • Číňané svou zemi nazývali Říše středu a domnívali se, že jejich země a oni jako její obyvatelstvo stojí nad ostatními barbarskými národy – tyto starobylé city byly využity i v novější době komunistické diktatury
 • Čína má prvenství ve výrobě papíru, hedvábí, střelného prachu
 • většina Číňanů vyznává buddhismus


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.