Pravěk – Doba bronzová


Po době kamenné se zaměříme na další vývojovou dobu – broznzovou. O dobu, kde se začaly využívat kovy a vynález hrnčířského kruhu.

DOBA BRONZOVÁ

 • doba kovů – základní zlom ve vývoji pravěku
 • bronz = slitina mědi a cínu
 • úprava a konzervace potravin, drcení obilí – placky, kaše, kvašení (víno, ocet)
 • rozvíjí se: hutnictví, hornictví, kovolitectví
 • vynález hrnčířského kruhu, počátky sklářství
 • dochází k majetkové diferenciaci (rozdělení)
 • Jantarová stezka = označení prastaré obchodní trasy spojující sever Evropy (pobřeží Baltu) s civilizačním centrem kolem Středozemního moře

život člověka: 

 • 2. společenská dělba práce – oddělení řemesel od zemědělství
 • vznikají  kmeny s náčelníky

kultury:

1) Únětická kultura

 • pohřbívání ve skrčené poloze; směnný obchod

2) Mohylová kultura

 • – pohřbívání do mohyl  – miniaturní pyramidy (např. s koňmi); nové zbraně – meče, dýky

3) Kultura popelnicových polí

 • žárové pohřbívání, popel v nádobách (popelnicích); opevněné osady;sociální diferenciace; lužický lid popelnicových polí a podunajský lid pop. polí

4) Kultura knovízská

5) Kultura milavečskáPublikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.