Pravěk – Doba kamenná


Doba kamenná se skládá z několika etap, které si v tomto příspěvku stručně představíme. Budeme postupovat postupně od paleolitu až po eneolit.

DOBA KAMENNÁ

PALEOLIT

 • pochází z slova palaios = starý; lithia = kámen
 • starší črvrthory

klimatické podmínky:

 • doby ledové (posun skandinávského ledovce na jih, S Evropy – bílá pustina; prudký pokles teplot,na jih se přesunulo rostlinstvo a živočišstvo – tajgy, stepi, mamuti, sobi, medvědi) a meziledové (ústup ledovce, oteplení /naposledy před 8 tis.lety/, výskyt listnatých lesů, slonů, jelenů, srn, koňů, lvů…)

život člověka:

 • sběr plodů, kořínků, lov, rybolov – závislost člověka na přírodě – tzv. přisvojovací hospodářství
 • výroba nástrojů z kamene (pazourek, křemen, oxidián, vltavín), pěstní klíny, hroty, škrabadla, vrtáky, kostěné hroty, jehly, harpuny, dřevěný   oštěp – později luk a šípy; bolo – dálková zbraň
 • život v tlupách, rody
 • znalost ohně
 • přirozená dělba práce mezi mužem a ženou
 • počátky rodové společnosti
 • víra v posmrtný život (dožívali se asi 30ti let)
 • obydlí po převisy skal, v jeskyních, jámách v zemi, později dřevěné chatrče – vznik sezónních sídlišť
 • jeskynní malby, rytiny, motivy lovu (jeskyně Altamira ve Španělsku), magické obřady; drobné sošky  – žen, matek – např. Věstonická Venuše; ozdoby, spony, náhrdelníky
 • víra v tajemné, neviditelné bytosti

MEZOLIT

 • pochází ze slova mesos = střední
 •  mladší čtvrtohory

klimatické podmínky:

 • doba poledovázměna podnebí, ústup ledovce, oteplení, zalesnění, vyhynutí velké zvěře

život člověka:

 • sběr, lov drobnější zvěře, rybolov, ochočování zvěře – domestikace, drcení zrna, závěrečná fáze přisvojovacího hospodářství
 • nástroje a zbraně – mikrolity (drobné zbraně) a složené nástroje
 • přechodné období od lovu a sběru k pěstování a výrobě

NEOLIT

 • pochází ze slova neos = mladý
 • „nový kámen“ – období hlazení a vrtání

život člověka: 

 • období výrobního hospodářství
 • neolitická revoluce – 1. společenská dělba práce – vznik zemědělsko – dobytkářského způsobu hospodaření
 • pěstování luštěnin, obilovin a textilních rostlin (nejdříve ochrana divokého obilí před plevelem, poté vlastní setba)
 • chov – nejdříve chytání divokých mláďat, poté domestikace – ovce, kozy, vepři
 • zdokonalené nářadí – orací nářadí – hák (rádlo)
 • hrnčířství – keramika, tesařství, předení a tkaní
 • pražení a mletí obilí
 • výroba potravina a nástrojů – soběstačnost – neexistuje směna
 • rodové svazy = kmeny; kult ženy, matky – matriarchát (uspořádání rodů podle ženské linie)
 • chaty z dřevěných kůlů, hliněných hrud (cihly), ohniště, pec
 • lepší obživa – vyšší věk, nárůst populace – hledání nové půdy (žďáření – vypalování lesů) nebo přesuny
 • vznik neolitických sídlišť
 • kultovní a náboženské obřady; ztotožňování se s přírodními jevy; báje, mýty; kosterní hroby – např. kult Slunce, spalování mrtvých – žárové hroby
 • starší neolit – lineární keramika – volutová (spirály)
 • střední neolit – vypíchaná keramika
 • mladší neolit – (Moravská) malovaná keramika

ENEOLIT

 • používání mědi – doba měděná (chalkolit) – metalurgie, počátky směny; vynález kola; kult boha – chrámové hospodářství (kněz řídí hospodářství)

život člověka:

 • v neolitu roste postavení muže (oráč, řemeslník, obchodník a bojovník) – patriarchát
 • vznik sousedské občiny
 • vznik megalitů = kamenné monumenty

kultury:

1) Kultura nálevkovitých pohárů

 • nálevkovitě se rozvírají hrdla pohárů, orba hákem

2) Kultura kanelované keramiky

 • (kanelura = žlábkování) výpravné pohřby; znalost vozu

3) Kultura šňůrové keramiky

 • otisky kroucené šňůry; mnoho pohřebišť; kultura pastýřských kočovných kmenů

4) Kultura zvoncových pohárů

 • kultura bojovných kočovných lukostřelců; nádoby tvaru otočeného zvonu (červené a bílým dekorem)


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.