Pravěk – Doba římská


Poslední odbobí Pravěku je nazýváno dobou římskou. Právě sem řadíme stěhování národů (375 n. l.) a zánik západořímské říše (476 n. l.).

 • silný vliv antické civilizace – zejména ve střední Evropě za opevněnou hranicí římského impéria (limes romanus)

starší doba římská:

 • expanze římského impéria a posun germánských kmenů ze sever
 • válečné výpravy
 • na území Čech – germánský kmen Markomanů v čele s Marobudem, na Slovensku Kvádové, s Vandaly vytvořen kmenový svaz

mladší doba římská:

 • markomanské války s Římany – odraženo Marcem Aureliem
 • předsunuté římské opěrné stanice s vojenskými posádkami (Děvín)
 • doklad bojů s Římany – tesaný latinský nápis na skále pod trenčínským hradem z r. 179 – 180 n. l. (přezimování II. římské legie)
 • boje Římanů s Dáky
 • stěhování národů375 n. l. vpád Hunů do Evropy (Pripjatské bažiny) – po smrti vůdce Attily zánik hunské říše – 453
 • zánik západořímské říše 476 n. l. 
 • vznik barbarských říší
 • příchod slovanských kmenů
 • rozpad rodové společnosti, ukončení vývoje starověkých civilizací – počátek středověku


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.